יום חמישי, 14 במרץ 2019

תורת הבריאות של הרמב"ם - שיחה עם ניסים קריספילפסל של הרמב"ם בספרד- מויקופדיה תמונות

תורת הבריאות של הרמב"ם (שיחה עם ניסים קריספיל )
פורסם בשנות התשעים  ב"חותם" מוסף ' על המשמר ' 
הדפסה מחודשת נאוה חולבסקי – כתבה עופרה בריל


"ואמנם מה שזכרת מעניין בואך אצלי, בוא ברוך ה' ומבורך שבבאים. ואני שש ועלז ושמח בזה, וחפץ נכסף ומשתוקק לחברתך, ותאב ומתאווה לראות פניך הנעימים יותר משמחתך בי, ואף על פי שיקשה עלי רכבך סכנת הים. 

ואמנם אודיעך ואציעך שלא תסתכן על עצמך, כי לא יגיעך מבואך אלי זולת ראות פני ומה שתגיע ממני כפי יכולתי. אמנם תועלת חכמה מן החכמות או להתייחד ולהתבודד עמי אפילו שעה אחת ביום או בלילה אל תוחיל בזה כלל, כי תוכן ענייני כמו שאספר לך. אני שוכן במצרים והמלך שוכן באל קאירה, ובין שני המקומות שני תחומי שבת, ולי על המלך מנהג כבד מאוד: אי אפשר מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום; אמנם כשימצאהו חולשה או יחלה א' מבניו או אחת מפילגשיו לא אסור מאלא'ירה, ואני רוב היום בבית המלך. 

ואי אפשר לי גם כן מפקיד אחד או שני פקידים יחלו, ואני צריך להתעסק ברפואתם; ככלל של דבר, כל יום ויום אני עולה לאלקאיר'ה בהשכמה, וכשלא יהיה שם שום מכשול ולא יתחדש שום חידוש, אשוב למצרים אחר חצי יום; על כל פנים, לא אגיע קודם, ואני רעב, ואמצא האכסדראות כולן מלאות בני אדם, גויים ויהודים בהם, ושופטים ושוטרים ואוהבים ושונאים ערב רב ידעו את עת שובי, ארד מעל הבהמה וארחץ ידי ואצא אליהם לפייסם ולרצות ולחלות פניהם, כך למחול על כבודם ולהמתין אותי עד כדי שאוכל אכילה עראי, והיא מעת לעת ואצא לרפאם ולכתוב להם פתקאות ונוסחאות רפואות חולייהם, לא יסור הנכנס והיוצא עד הלילה; ולפעמים באמונת התורה. 

עד סוף שתי שעות מן הלילה או יותר אספר להם ואצום ואדבר עמהם, ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות, ויכנסו הלילה ואני בתכלית החולשה לא אוכל לדבר. סוף דבר לא אחד מישראל לדבר לי או להתחבר ולהתבודד עמי זולת יום השבת, אז יבוא כל הקהל או רובם אחר התפילה. אנהיג הציבור במה שיעשו כל ימי השבוע, ויקראו קריאה חלושה עד הצהרים וילכו לדרכם וישובו קצתם ויקראו שנית אחר תפילת המנחה עד עתה תפילת מעריב, זה תוכן ענייני היום. ולא ספרתי לך אלא קצת מה שתראהו אם תבוא בעזרת האל יתעלה".


(ממכתבו של הרמב"ם לר' שמואל אבן תבון; קובץ תשובות הרמב"ם, ליפסיאה וד"ב עמ' 28-27)

יום שישי, 8 במרץ 2019

ימי בראשית - כתבה רחל הרעד - שפיראאתר הנצחה לביתניה עילית 


ב 1920 התיישבה קבוצה של בוגרי השומר הצעיר מעל חוות ביתניה שמנתה כ-40 איש. אולם לקראת הקמת המחנה נערך תהליך לבחירת קבוצת חברים מצומצמת מתוכם. בסופו עלו להתיישבות רק 27 איש בלבד. לפניכם עדות מדהימה של אחת הנשים שהיו בקבוצה וחוו את תהליך הניפוי : 


ימי בראשית – כתבה רחל הרעד – שפירא 

(הביאה לדפוס עופרה בריל)

(רחל נולדה בשנת 1901 עלתה לארץ ב1920 , ממייסדי קיבוץ בית אלפא .בתקופת הפילוג עברה לקיבוץ רמת יוחנן . ב-2001 נפטרה והיא בת מאה)

רחל הרעד- שפירא 1901-2001עברו כבר שבעים שנה, אבל רחל זוכרת הכול, כאילו היה זה אתמול. ימים נוראים, עטויי הוד ואימה. גם היום אינה רוצה לספר את כל סודות הימים ההם. יש דברים שיהיו חתומים לנצח..
"בגליציה בכל הערים היו קנים שומריים. היו בהם בני נוער צופי- ציוני. המטרה בהתארגנות תנועתית זו, הייתה ללמוד עברית והיסטוריה של עם ישראל, ולהתכונן להיות חקלאים בארץ. כשנודע שטרומפלדור נהרג, החלטנו להקדים את העלייה לארץ, הנחנו שנצטרך להילחם. אני קבלתי את ברכת הורי לעלייה, אך היו רבים שאפילו לא נפרדו מהוריהם, שסירבו לאשר להם לעלות ארצה. נסענו 23 ימים באוניית משא "קרנוליה", על הסיפון. 12.6.1920 הגענו ליפו, שעדין לא היה בה נמל ראוי, והועברנו לחוף, בסירות ע"י ערבים. הלכנו בחולות לתל אביב הקטנה, וממנה נסענו ברכבת לעפולה. החפצים נועלו על עגלה ואנחנו הלכנו ברגל לביתניה- עילית. בדרך נכנסנו לסג'רה ושם קידמו אותנו בשמחה. השומרים רקדו לפנינו דבקה מפחידה בנפנוף שבריות.
הקבוצה שלנו נקראה "דולק הורוביץ" והוטל עלינו להרחיב את דרך משרונה לבית – וגן, שהייתה שביל צר, מתפתל ותלול, שלא פעם התדרדרו ממנו העגלות לתהום.
בגבעת ביתניה החשופה, מההר, נשקף נוף מקסים. בלילות הרשימה כיפת השמיים המכוכבים. עד היום לא חזרתי וזכיתי לראות שמים כאלו. למטה בעמק הבריקו כבר האורות הראשונים של דגניה, לצידה נוצצת הכנרת במלוא הודה. ממול סגרו על האופק הרי הגולן, אורות נראו גם מביתניה תחתית. מושבת כנרת, שהייתה מתחת להר, לא נראתה .הייתה הרגשה של ראשוניות , של בריאה. עולם חדש.
עבדנו בסביבה היו כמה מקרעי התנפלויות , שהבחורות פחדו לספר עליהם. גם את האחות בדגניה אנס ערבי. היא לא ויתרה , התלוננה במשטרה, ותפסו אותו כשהוא מכבס את הבגדים שהתלכלכו באונס. היא רצתה לירות בערבי, אבל החברים מנעו זאת. הייתה אוירה קשה. נוסף לכך רעב תמידי- הרי מה אכלנו ? לחם שחור, שאפינו בטבון, עם קצת שמן זית ובצל. לפעמים השגנו גם קצת ריבה.
יום אחד הופיע במחנה אדם נמוך, כהה שיער , מבוגר מאתנו בשנה שנתיים- אסף את כולם והתחיל לדבר . היה זה מאיר ערי. מרגע בואו התחיל להיות קשה יותר והכל השתנה. הוא התנהג כמו איזה רבי, והרס ודחק את כל מי שלא חשב בדיוק כמוהו.
דולק הורביץ היה אדם נחמד ופתוח, רבים האזינו לו והכל ועמו. יום אחד בא אלי דולק ושאל " מה סיפרת למאיר יערי עלי? " נבהלתי. מה כבר יערי הפיץ עלי ? סחבתי את דולק והלכנו אל יערי. נכנסנו. "יערי" אמרתי " מה סיפרתי לך על דולק? " הוא שתק, נעץ בי את עיניו ואמר: "מפני אחת שכזאת צריך להיזהר". בחוץ בכיתי לדולק : "אתה מאמין לי שלא דיברתי עליך "! דולק שתק. המעמד הזה השפיע עלי לכל החיים.

יום רביעי, 13 בפברואר 2019

הדורבן - מסיפורי ילדותי

הדורבן (מסיפורי הילדות שלי )

כשהקיבוץ שלנו היה קטן וצעיר, הכול נראה היה אחרת- לא היו טרקטורים גדולים, לא היו קטפות כותנה, לא היה מכון חליבה אוטומטי, לא היה לול מבוקר שאפשר לגדל בו אלפי אפרוחים.
באותם ימים גידלו ירקות, פירות, תרנגולות ועצי פרי.
אבא שלי עבד בגן הירק. כל בוקר היו רותמים עגלה לסוס, מעמיסים על העגלה מעדרים ומגרפות ויוצאים לעבוד ליד הר הסיד.
באדמה שלנו היו הרבה אבנים, לכן החברים היו צריכים לעשות סיקול, לאסוף את האבנים מהשטח ולערום אותן בערימות.
כאשר בעמל רב הוכנו הערוגות, שתלו החברים בגן הירק צנוניות, גזר, מלפפונים, עגבניות, חסה ועוד ירקות. אחר כך העבירו צינורות, שמו ממטרות והשקו את הערוגות.
לאחר כשבוע החלו לנבוט כל הזרעים והחברים שעבדו בגן הירק שתו "לחיים" ומאוד שמחו.
הירקות גדלו - החסה הצמיחה עלים ירוקים, הגזר העמיק וטפח, העגבניות האדימו בין העלים. הגיעו ימים שהיה צורך לאסוף את היבול. 
יום אחד כאשר הגיעו החברים לעבודה, מצאו גזר אכול, חסה רמוסה וצנוניות שנעקרו מהאדמה. חבר אחד צעק:" אני יודע מי עשה את זה! אני יודע! זה דורבן, הסתכלו על המחטים שמצאתי כאן!".
החברים היו עצובים מאוד. הם עבדו כל כך קשה כדי לגדל ירקות והנה בא הרמסן הזה והורס להם את הכל. צריך למצוא דרך לתפוס אותו, אבל איך לוכדים דורבנים? הם דוקרים ואי אפשר לתפוס אותם בידיים, אי אפשר לשבת כל הלילה ולחכות להם, צריך למצוא דרך..
כולם הסתכלו על משה, שהיה אבא של גדעון אלישע ואביה, כי תמיד היו לו רעיונות מבריקים, אולי בגלל שהוא נולד ברוסיה ולמד שם. משה שקע במחשבות, עצם את עיניו, שיהיה לו יותר קל להתרכז, ואמר בשקט: "אני מכיר הרבה סיפורים על הג'ונגל, שם הציידים משתמשים בשיטה מאוד חכמה לצוד חיות מסוכנות. הם חופרים בור עמוק, מכסים אותו בענפים וכאשר החיה עוברת במקרה, היא לא מרגישה בבור ונופלת פנימה. בואו ננסה את השיטה הזו אצלנו."
הרעיון של משה התקבל בהתלהבות. מיד נחפרו כמה בורות סביב לגן הירק, הבורות כוסו בענפים ועשבים וקשה היה לדעת היכן הם. כדי שהחברים עצמם לא יפלו לבורות, סימנו כל בור עם מקל.
באותו יום חזרו החברים שמחים ועליזים לקיבוץ, הם ידעו שיגיע היום והם ילכדו את הדרבנים. יום יום היה חבר אחר נוסע בעגלה לראות אם נלכד דורבן, אבל הדורבנים היו יותר חכמים ותמיד הצליחו לעבור את הבורות מבלי ליפול.
באחד הימים אבא שלי אמר לי: "בואי ניסע לראות אם נלכד כבר דורבן אחד".
מאוד שמחתי להזדמנות לנסוע בכרכרה עד להר הסיד, לגן הירק ובחזרה. זו הייתה דרך ארוכה ובדרך היו נגלים לעיני כל מיני מראות של פרחי קיץ, קוצים, שדות קצורים וציפורים שונות.
הגענו לגן הירק. אבא ירד מהמושב וקשר את הסוסה עדינה לברז. אני ירדתי והסתכלתי על הירקות היפים. אבא עבר מבור לבור וחיפש דורבנים. לפתע הוא צעק: "בואי מהר יש כאן דורבן!"
רצתי מהר לעבר הבור והנה גוש של מחטים הזדקר לנגד עיני. עכשיו נתקלנו בבעיה, איך מוציאים את גוש המחטים מהבור?
אבא שלי אומר: "רוצי לעגלה, יש שם שק של תפוחי אדמה, תביאי הנה."
רצתי מהר לעגלה ובאמת מצאתי שק גדול. הבאתי לאבא את השק, והוא שם אותו בזריזות על הדורבן, העבירו מתחת לרגליו, משך כלפי מעלה, והדורבן נכלא בשק.
מאוד שמחנו שסוף סוף הצלחנו ללכוד רמסן אחד שהביא נזקים לירקות שלנו. שמנו את השק עם דורבן על העגלה וטסנו הביתה.
בבית פגשו אותנו האבות של שאר הילדים וההתרגשות הייתה רבה. החברים לא כל כך ידעו מה לעשות בדורבן. היו שהציעו להעבירו למשק הילדים, והיו כאלה שאמרו שלא מגיע לו. 
היו כאלה שרצו פשוט לעשות ממנו קומזיץ, וזה באמת מה שקרה.

משה שפירא ממציא מכונת זריעה לתפוחי אדמה


יום שני, 4 בפברואר 2019

על יעקב שגיא המלחין והיוצר - כתב גיל דגןיענקלה פותח את ועידת מפ"ם בשנות השבעיםי מארחת עבודה שעשה גיל דגן במסגרת לימודיו באוניברסיטה על יעקב שגיא ז"ל (המלחין ואיש התרבות שלנו ) – תודה לגיל
1. המלחין בקיבוץ
רבים מהמלחינים בישראל בשנות ה-50 וה-60 היו חברי קיבוצים, כך נחום היימן מבית-אלפא, דוד זהבי מנען, מרדכי שלם מרמת יוחנן ונוספים. גם בדור הביניים של יוצרי המוסיקה הישראלית ישנם בני קיבוצים רבים – מתי כספי, שלום חנוך, מאיר אריאל, חנן יובל ועוד. 
נשאלת השאלה מה גורם לשכבת אוכלוסייה אשר חלקה היחסי בכלל האוכלוסייה בארץ קטן מאוד "להוליד" יוצרים רבים כל כך בתחום המוסיקה? לשאלה זו תשובות רבות ולא חד-משמעיות. יש הטוענים, כי בעצם החברות בקיבוץ הובטחה פרנסתו של החבר, כך שלא היו לחבר הקיבוץ יותר מדי דאגות, ובנוסף דפוסי החיים בקיבוץ השאירו שעות פנאי רבות שאפשרו לאנשים להתרכז בתחביבים אישיים כמו יצירת מוסיקה.

היוצרים הירבו לכתוב על-פי הזמנה לצרכים פנימיים של הקיבוץ – בעיקר חגים ובפרט חגים הקשורים בחקלאות – חגי השבועות וקציר העומר. רבים מהשירים התבססו על טקסט תנ"כי, שנועד לקשר את החג העכשווי עם המסורת העברית הקדומה. השירים נתפסו כיוצרים תרבות ארץ ישראלית ייחודית, שכונתה "תרבות הכפר", שאחד ממאפייניה הוא השירים, העוסקים באדמה ובעבודת השדה.

מהי אותה "תרבות הכפר"? זוהי תרבות המעוגנת בנוף הארץ, יש בה נגיעה בעבר הרחוק של העם – מימי התנ"ך ועד ימינו. זוהי תרבות המושפעת מההווי הכפרי – שלווה, נוף פסטורלי, שמחה וריקודים מחד, אך גם שירי עצב וגעגועים מאידך. 

הייחוד של יצירותיהם של המלחינים בקיבוץ הוא בכך שהן יצירות "טבעיות" – בניגוד ליוצר העירוני שאת השראתו לכתיבה קיבל מסיפורים, מוסיקה ששמע או כל דבר אחר, בעודו יושב בפינת העבודה בביתו או בקפה "כסית", האמן הקיבוצי יצר בסביבה הטבעית האותנטית– שירי רועים הולחנו תוך כדי עבודה בצאן, 
שירים לאהבת האדמה והעבודה נכתבו תוך כדי סיקול אבנים בשדות וכו'. מכאן חשיבותה וייחודה של תרבות הכפר להוויה הישראלית.

יענקלה חולב עם יגאל וילפנד2. הקדמה ורקע

יעקב שגיא (וויסמן) נולד ברומניה ב-2.11.1937, בילדותו חווה את מראות מלחמת העולם השנייה, בה נספה אביו וניתק הקשר מאימו, לאחר המלחמה מצא את אימו וביחד עם אחותו הגדולה ביקשו לעלות לארץ ב-1947 באניית המעפילים "תאודור הרצל" (שנקראה מאוחר יותר "מדינת היהודים"), אך האניה נתפסה על-ידי הבריטים והם גורשו לקפריסין. לאחר שנה במחנה מעצר בקפריסין הוקמה מדינת ישראל והם עלו לארץ באניה "עצמאות". 

ג'ק קריפין 1957

בגיל 11 הגיע כילד חוץ לקיבוץ עין השופט, בו אומץ ע"י נעימה וג'ק קרייפין, הוריו של חברו לכיתת "עופר" - רן. 

ג'ק קרייפין, שנמנה עם מייסדי הקיבוץ עלה מארצות-הברית בראשית שנות ה-30. משפחת קרייפין היתה משפחה מוסיקלית – נעימה היתה מורה למוסיקה בחברת הילדים וג'ק ניגן בחצוצרה. פעם אחת, נתן ג'ק ליענקל'ה לנסות לנגן בחצוצרה, ג'ק התפעל מכושר התפיסה והמוסיקליות של הילד והתחיל ללמד אותו את הבסיס לנגינה. בהמשך החליט ג'ק, שהיה מוסיקאי חובב "בלבד", שהילד צריך מורה מקצועי יותר והפנה אותו לחבר הקיבוץ יזהר ירון, שהיה חצוצרן ומלחין ידוע בארץ. 

יענקל'ה אהב את הקיבוץ, את האנשים שבו, את האווירה השקטה ואת התרבות הייחודית, שבאה לידי ביטוי בשיריו, העוסקים בטבע, חקלאות ואדמה. לא בכדי, יענקל'ה נחשב לאחד היוצרים החשובים ב"תרבות הכפר" הישראלית – האותנטיות, האמונה והאהבה לאותו סגנון חיים, היא שהפכה את שיריו למיוחדים, יענקל'ה סירב להלחין "שירי פופ" ושירים "מודרניים", למרות הפצרות ובקשות רבות מצד אנשי תרבות בארץ, הוא הקפיד לשמר את אורח החיים בו האמין, גם במעשה – העבודה בחקלאות ובצאן; וגם בחיי הרוח – ביצירותיו. בראיון לעיתונות, מבקר יענקל'ה את "מלחיני בתי הקפה התל-אביביים", שאינם מרבים לכתוב על הכפר וגם כאשר כותבים, ניכרת התחושה עד כמה התחום הזה רחוק מליבם.

יזהר ירון מלחין ויוצר


אחד הארועים הזכורים, אותו אירגן יענקל'ה  הוא "הקונצרט ביער" בט"ו בשבט – לאחר הטקס הרגיל של החג והנטיעות, נאספו החוגגים לפינה ביער לשמיעת קונצרט אנסמבל של כלי נשיפה ממתכת. ארוע זה הוא ביטוי מובהק להשקפת עולמו בדבר החיבור בין אדם, טבע ומוסיקה.
בשנים 1972-1975 יצא יענקל'ה עם משפחתו להשתלמות אצל אחד מאמני החצוצרה הידועים בעולם בשיקגו (אילינוי, ארצות-הברית). במקביל הוא ממלא שם תפקיד של שליח "השומר-הצעיר" בקן המקומי.

בשנים 1978-1980 יענקל'ה מרכז את מדור המוסיקה בקיבוץ הארצי, במסגרת תפקידו זה הוא מרבה לארגן ערבי שירה בקיבוצים ובמועדון "צוותא" בתל-אביב, הוא מעודד ומקדם יוצרים מקיבוצים, על-ידי מתן במה להשמעת יצירותיהם.
בסיום תפקידו בתנועה הקיבוצית, הוא נבחר לכהן כמזכיר הקיבוץ בעין-השופט, לאחר מספר חודשים בתפקיד זה, יוצא להשתלמות יוקרתית של מנצחי תזמורות סימפוניות בארצות-הברית, כאשר שב מארצות-הברית, ממשיך בתפקידו כמזכיר הקיבוץ עד יום מותו ב-29.9.1980 והוא בן 43.
בלחניו של יענקל'ה יש עירוב של 3 סגנונות עיקריים – סגנון קל ומהיר של מעין שירי נעורים ושובבות, כאופיו של יענקל'ה, בא למשל לידי ביטוי בשיר "טל ירד לאחו"; סגנון סלאווי – כנראה השפעה משירים רוסיים ששרו בתנועת הנוער, בא לעיקר לידי ביטוי בשיר "השיירה"; סגנון מזרחי – זה הסגנון הנפוץ בהלחנת השירים בארץ עד שנות ה-50, למשל בשיר "דבקה בנות הכפר".
יענקל'ה הלחין גם שירים לריקודי עם  - מדי כמה שנים, החל מ-1944 נערך בקיבוץ דליה כנס המחולות, אשר היווה את הבסיס לריקודי העם שנפוצו במהלך השנים בישראל. בכנס זה רקדו לצלילי יצירות של יוצרים קיבוציים. המוסיקה הנפוצה היתה שירי הורה ושירי דבקה שלצלילם רקדו ההמונים. התחושה היתה של יצירת מוסיקה עצמאית, ללא השפעות מהגולה. התנועה הקיבוצית אף הקימה ועדה שהפיקה חוברות ללימוד והפצת ריקודי העם.יום ראשון, 27 בינואר 2019

טייסת הווטורים - על השרות בצה"ל

מוקדש באהבה לרמי הרפז ז"ל שהיה טייס מגניב בטיסת הווטורים ברמת דודטייסת הווטורים – מנקודת מבט של פקידה מבצעית 

(כתבה עופרה בריל)


בהתגייסנו לצבא בשנות החמישים והשישים במאה שעברה , אני הגרלתי את חיל האוויר (איזה כבוד כולם רצו..) . בטירונות 50 בנות באולם גדול , מיטה ליד מיטה .לפני שנרדמנו אסתר עופרים הייתה שרה לנו את השיר האסור – הו הסלע האדום, האדום ! בביצוע המכשף של אריק לביא. שיר שנאסר להשמעה ברדיו , בגלל מסעות צעירים לסלע האדום שנגמרו בטרגדיות. 
בסוף הטירונות כולנו נרגשות לקראת ההגרלה הגדולה איפה נשרת בשנתיים הקרובות. אני קבלתי את חיל האוויר. חיל שהיה באותם שנים האליטה שבאליטה.
 חיפה בשנות השישים – אני מגיעה לבסיס מודיעין ב'סטלה מאריס' של חייל האוויר. בסיס קטן  (באותם שנים סודי ביותר ..מקווה שהסודיות כבר לא תופסת בימינו) הבסיס מוקף כלבים הקשורים למלונתם והנביחות בלתי פוסקות. יש משהו מרתיע כשאתה יודע שכל המרחב שלך מוקף כלבים. בבסיס למדנו בעזרת מפה ענקית ודגמי מטוסים , מתי צריך להיות ערניים כשמטוס אויב חוצה את הקו לעבר ישראל שלנו. אני בת קיבוץ שלא למדה אף פעם למבחנים, צריכה לעשות מבחנים ומה לעשות ברגע המבחן הכול נשכח .
כך עפתי מהקורס והנה אני נוחתת  בבסיס רמת דוד. בסיס גדול מאוד בלי כלבים שומרים מסביב. בבסיס החלו לקלוט ווטורים מטוסים חדישים שהגיעו מצרפת. בטיסת הווטורים שרתו מיטב הנוער. פקידות הבסיס עשו הכול כדי למשוך תשומת לב של טייס, כל אחת ראתה בחלומה בית בשכונת הטיסים ובעל טייס  שעתידה אתו מובטח. 
בטיסת לכל טייס תא  פרטי בו הקסדה ומדי הטייס וכול יום שתי חפיסות שוקולד. אם לא פעם , טייס מצא רק חפיסה אחת ,יכול להיות שידי הייתה במעל – לא התאפקתי וסחבתי חבילה (עכשיו גיליתי  מי לקח...)

חיי שגרה בבסיס חיל אוויר של טייסים ומכונאים כאחד אינם קלים , באותם שנים מטוס הווטור נחשב למתקדם ביותר והטייס עם עוזרו הנווט היו צריכים לעלות למטוס מתוחזק למשעי. כול בורג חייב שיהיה במקומו והדלק עד מלא המיכל. ובתוך השגרה הזו היו טעויות והיו אסונות והיו טייסים ונווטים שטסו אל מותם. ואז הייתה תחושת חנק בבסיס. כולם הכירו את רבים מהטייסים וצוותיהם והייתה שתיקה של צער אין אונים מרחפת.
בבסיס חדר אוכל גדול מחולק למכונאים ולקבוצת הטייסים , ואולם להקרנות סרטים . היינו ישובים על כסאות עץ צמודים וחוזים בפלא הגדול שנקרא סרט בשחור לבן ואז הגיע גם הצבע. 
תפקידי בטייסת רישום שעות הטיסה של המטוס . המטוס נחת ואני עם עוד פקידות יוצאות לשטח האנגר מוציאות את ספר המטוס  ורושמות בדיוק מתי המטוס המריא ומתי הוא נחת , ואחר עושים סיכום וכשמגיעים ל10.00 שעות טיסה (או מרחקים) משביתים את המטוס לכמה ימים ועושים לו בדק בית. כול יום פוגשים מטוס אחר.. (היום בטח הכול נעשה בלחיצת כפתור...המחשב..)
כמשרתים בצבא גם אנחנו עשינו תורניות שמירה בלילות. וקיבלנו הנחייה ברורה שבמפגש הראשון שלנו עם מכונית זרה שבאה לשער הבסיס  צריך לתשאל את הנהג – מי אתה ? מה דרגתך ? ולאיזה  מטרה הגעת ?
באחד מאותם ימי שמירה שזכיתי להיות בשער הבסיס , היה תרגיל כללי של חיל אוויר . לפתע מגיחה מכונית בשער הכניסה ויושב בה עיזר ויצמן שהיה באותם שנים מפקד הבסיס. אני שלא מכירה את  האיש היפה והנמרץ הזה , עוצרת את המכונית ושואלת  - 
מי אתה ? מה דרגתך ?ולאיזה מטרה באת ? 
והצבר החינני הזה לא  נעלב , מוציא את הראש ואומר "מידלע..אני מפקד הבסיס שלך!!!!" 
טוב שהיה חושך ובת זוגי לשמירה לא ראתה את הסומק שעלה בלחיי. היא רק דפקה לי אגרוף בחזה "מה את לא רואה שזה עיזר ויצמן ??? "
למחרת בכול הבסיס דיברו על בחורה חצופה שהעזה לעצור את עיזר ויצמן בשער הבסיס.
בערבי שישי נחה על הבסיס רוח של שבת קודש . המטוסים טסו פחות – הוזעקו רק במקרי חירום ואנחנו הפקידים והפקידות המכונאים והטייסים נסענו לחופשת סוף שבוע בבית. 

קיבלנו כרטיס אפטר והיינו צריכים לחזור בדיוק על פי מה שנכתב בכרטיס ביום ראשון. בשבילי ביום שישי החל המסע לעין השופט להתגלגל. חלק מהדרך אפשר וצריך לעשות בטרמפים . אין שום בעיה  כל מכונית שנייה עוצרת. 
אחר בסיבוב יוקנעם צריך להתפלל מי יהיה הנהג שיבוא עם האוטובוס. בדרך כלל העינהשופטים "זכו "  כי היו לנו ארבעה חברי קיבוץ שהשתייכו לחברת אג"ד . 
כך זכינו לשים את הראש על הספסל ולהתעורר לקול צעקת הנהג- תחנה סופית - עין השופט !!!! ואם הנהג היה מדליה היינו צריכים להיות הרבה יותר ערניים , להיכנס לאליקים בדרך חתחתים עד אמצע המושב , אחר לעין העמק  אחר לעשות גיחה לרמות מנשה לרמת השופט ואחר עין השופט. וחשוב היה לשמור על ערנות כדי לא להמשיך לדליה ולגלעד.
הרבה אירועים היו בבסיס , נשפים ושמחות גיבושים לצוות הטייסת כולה ולא צריך היה לחפש הרבה כדי לכנס את החבר'ה לשמחה כללית. אני כקיבוצניקית שגדלו בה מטעי תפוחים הייתי על תקן שמביאה לשמחה כזו בטיסת - ארגז תפוחים להשביע רעבונם של החיילים . 
אני לא מתרפקת על העבר וחושבת שמה שקורה היום הרבה יותר רע או הרבה יותר טוב. אבל הארץ הייתה אחרת , הרבה יותר משימתית והרבה יותר תמימה והרבה יותר שמחה. כל כך חשוב לי ולכול אחד מאתנו לתת לנכדינו ולבניהם ארץ נקייה ויפה יותר . ארץ שאפשר לנשום בה אוויר צלול משחיתות ומי ייתן וכך באמת יהיה...


יום שבת, 12 בינואר 2019

חבורת סוד מוחלט בהחלט - על הסליק שנמצא ב- עין השופט 2009
מעצב התמונה אמנון שוק 

חבורת סוד מוחלט בהחלט

(חלק מהחומר נלקח מתוך חוברת שיצאה לכבוד פתיחת הסליק, "אם תרצו - אין זו אגדה" ב- 2009)

- יום אחד מצאנו מודעה מוזרה ביותר על לוח המודעות של הקיבוץ – "נמצא הסליק המיתולוגי בחדר הכושר של הקיבוץ, חדר הכושר נסגר לכמה ימים".
כל אוהבי הכושר הסתכלו במודעה ולא האמינו, המקום שהוא כה חשוב להם נסגר בפניהם. שאר החברים לא האמינו לסיפור הגרנדיוזי של מציאת סליק ובו נשק מלפני 60 שנה. אך המציאות טפחה על פני אלה ואלה, נמצא הסליק וההתרגשות הייתה רבה.
חברנו, ברל קרן, שהוא יהודי חכם וצנוע, העובד במשך שנים במשרד המפעל, לא מחסיר יום עבודה אחד. שנים הוא שמר את סוד קיומו של הסליק עד שהרגיש שהזמן הולך ואוזל והחליט לשתף בסודו את אלישע שפירא, לא לפני שהשביע אותו שלא יגלה את דבר מיקומו. 
כך נצר גם אלישע את סוד הסליק זמן רב עד שיום אחד החליט שהגיע הזמן לפתוח את הסליק. כאשר נפתחו סליקים במספר ישובים אחרים, פנה אלישע לברל כדי לשקול האם לא ראוי שנפתח גם את הסליק שלנו. ברל נעתר. 
כדי לפתוח סליק נשק יש לבקש אישור מהמשטרה. למשטרה סיפר אלישע שיש בעין השופט אדם מבוגר שזוכר את מיקומו של הסליק ואולי הוא יהיה מוכן לגלות היכן הוא נמצא.
כדי למצוא את המקום המדויק של הסליק צריך היה לשתף את ישי, שהיה שנים רבות רכז בניין, ובנוסף היה בצבא קצין מודיעין חטיבתי בצנחנים ובשריון.
שותפי סוד נוספים לסליק היו עוד בשנות השלושים, כשהאנגלים שלטו בארץ, והקיבוץ עוד היה בחדרה. הבריטים חשבו לנכון לספק נשק הגנה לחלוצים הצעירים, שהתכוונו להקים קיבוץ צעיר, ונתנו להם כשלושים רובים. 
באותם זמנים אירגון "ההגנה" הבין שהמצב מחמיר ויש לרכוש עוד נשק. הנשק שנרכש היה בלתי לגאלי. היהודים מצאו דרכים מאוד מקוריות כדי להבריח לארץ נשק שנקנה בארצות שונות. הבריטים ידעו שמתחת לאפם זורם נשק לא חוקי ליהודים. לעיתים הם הצליחו לתפוס את הסחורה המוברחת ולעיתים לא. בקיבוצים רבים היו מחביאים את הנשק במקומות מסתור ומעט מאוד חברים ידעו היכן בדיוק. 
בעין השופט היו כעשרה יודעי סוד שהיו אנשי ביטחון או אנשים שעבדו במקומות שהחביאו בהם את הנשק.

נשק שנמצא בסליק


לא רק נשק הוחבא בקיבוצנו. מתחת לאפם של הבריטים הוקם בקיבוץ מפעל לייצור נפצים. הצריף (שנקרא 'צריף רובינשטיין') היה מוסווה במטע כמחסן לשימור מוצרים שונים, והותקנו בו סידורי סליק מיוחדים ומידיים. 
ברל קרן, מספר: "הטיפול החשאי בסליק הוטל עלי ועל טוביה לישנסקי. בחורשה ממזרח לשער הדיר נחפר בור באדמה ולתוכו הוכנס ארגז ברזל גדול (מטר על מטר), בתוכו הסתרנו את הנפצים המוכנים. תפקידנו היה גם להוציאם כשנדרש ולהעבירם ל"הגנה". המפעל ליצור נשק חוסל לאחר שיום אחד קרה פיצוץ בזמן העבודה, ולאחד העובדים נקטעה אצבע".
סליקים רבים נבנו בקיבוץ ובג'וערה. אחד היה בבית הקומתיים, בסככה שהפכה אחר כך לקומונה, ברפת א' ובעוד מקומות...
יום אחד הסליק שהיה במערה, בדרום מזרח גבעת ג'וערה, נשדד. בגבעה הזו היה גם בית הקברות של הכפריים שחיו בג'וערה. אחד הזקנים שבא לבקר בבית הקברות, הבחין במשהו חשוד שקורה במערה, גילה לאנשי הכנופיות וכול הנשק מהמערה נעלם. מאז הפסיקו להטמין נשק מחוץ לקיבוץ.
ברל מספר על אמצע שנות ה-40: "החלטנו לבנות סליק גדול ומסודר. חיפשנו מקום מתאים. הרבה מבנים נפסלו. בסוף בחרנו במתבן של דיר העגלות. המקום היה צדדי ומרוחק, לא הייתה בו בעיה של פירוק יסודות והוא התאים לבנייה ולהסוואה (לפנות חבילות קש ולהחזירן). המתבן היה סגור מכל עבריו, כאשר משני הצדדים דיר העגלות ומצפון שער. הייתה לו רצפת אבן, שעליה הכינו את התערובת לעגלות. התוכנית הייתה לפתוח את הרצפה ולחפור בור בעומק. לבניית הסליק החלטנו על צוות שכלל את המא"ז, אנשי הבניין, החשמלאים והמסגרים - תשעה יודעי סוד, מין חבורה שכזו. כל עבודות החפירה והבנייה נעשו בלילות. למען הסודיות נבחרו חמישה שומרים קבועים למשך שבועיים. לשומרים הודיעו שנעשית פעילות חשאית. אסור היה להם להתקרב והיה עליהם  להשגיח שגם אחרים לא יתקרבו. אנשים לא שאלו שאלות. 
את עבודת החפירה ביצענו בידיים - במכושים ובטוריות. להפתעתנו לא היו סלעים והחפירה התקדמה מהר. להסוואה הנחנו מעל החפירה שני משטחי פח גדולים ועליהם פיזרנו קש. את אדמת החפירה היינו מובילים למדרון שממזרח לרפת ושופכים מעבר לערימת הזבל. בבקרים לא נשאר כל סימן לעבודה שהתבצעה בלילות. תוך שני לילות השלמנו את החפירה. 
אנשי הבניין הכינו תבניות עץ ליציקת הרצפה והקירות. את תערובת הבטון הכנו בידיים על משטחי הפח. שכבת הבטון הראשונה הייתה בעובי של 10 ס"מ. לאחר היציקה חיממנו זפת ומרחנו על הקירות והרצפה. בשלב הבא בנינו שכבת בטון שנייה בעובי של 20 ס"מ. הקירות הפנימיים היו קצת נמוכים מהחיצוניים ועליהם בנינו את התקרה, גם היא מבטון מזופת. מבפנים, מעל הסליק בנינו פיר בגובה של כ-80 ס"מ, דרכו נכנסנו פנימה בעזרת סולם.

חפירת הסליק


כשהמבנה הושלם, התלבטנו על אופן האורור. בסוף העברנו צינור של שלושה צול בתקרה, הוצאנו אותו החוצה ולשם הסוואה חיברנו אותו לאחד מעמודי המתבן, כך שלא יבחינו בו. 
הייתה בסליק הטעייה נוספת. בתוך פיר הכניסה סידרנו מעין קופסה גדולה, למעלה מכסה ברזל, 
וכ-60 ס"מ מתחתיו הנחנו לוח עץ עבה. הסידור הזה הקשה על גילוי חללים ברצפה. בנוסף על כך, החלל הקטן שנוצר בין לוח הברזל ללוח העץ שימש כתא הסוואה לאחסון נשק. שמנו בו כמה אקדחים ופגזים, כך שאם יחפשו במקום - יחשבו שזהו הסליק ולא יגיעו אל הסליק הגדול שמתחת. עם השנים דיר העגלות עבר לדרום הקיבוץ ובמקומו הוחלט לבנות מדגרה לאפרוחים. חבורת סוד מוחלט בהחלט, לא סיפרה על הימצאו של הסליק לחופרי המדגרה, אבל המתח סביב החפירה היה גדול. חבורת הסוד פחדו שבמקרה יעלו החופרים על הסליק. שומר מיוחד הועמד כדי לעקוב אחר הבנייה. הסתבר שהמזל שיחק להם והסליק יצא במקרה בחלק המרכזי של הבנייה, כאשר כל החפירה נעשתה סביבו". 
ברבות השנים גם המדגרה שבקה חיים והוחלט להסב את המקום לחדר כושר, לכל אוכלוסיית הקיבוץ. אף אחד מהמתאמנים הרבים שפקדו את המקום, לא העלה בדעתו שהוא רוכב על אופני כושר ומתחת לרצפת האולם מסתתר סליק גדול ממלחמת השחרור. 
כל תשעת שותפי סוד הסליק הלכו לעולמם בשיבה טובה. ברל קרן היה היחיד שנותר בחיים ושמר את הסוד בנחישות רבה. לאחר מותו של שמעון אבידן, מפקד גבעתי הנערץ, הרגיש ברל שהוא חייב לשתף עוד חבר בסוד הסליק וסיפר לאלישע שפירא. אלישע נשבע לברל שהוא לא מגלה לאף אחד, וכך נשמר הסוד שתיים עשרה שנה.
מדי כמה שנים היה אלישע מנסה לדלות מברל הסכמה לפתוח את הסליק - "אפשר לפתוח? הרי הבריטים מזמן עזבו!!". ברל אפילו לא צחק - "סוד הוא סוד, עוד לא הגיע הזמן... תפתחו אחרי שאלך לעולמי." 
השנים עברו וכאשר פנינה, אשתו האהובה של ברל, הלכה לעולמה, הוא החליט שהגיע הזמן. 
בידי ישי הוברמן הייתה תוכנית הבנייה של המדגרה. בעזרת המפה, בצמצום ריבוע אחר ריבוע, ובעזרת החוש של ברל נמצא פתח הסליק. ההתרגשות שאחזה את חברי הקיבוץ לא ידעה גבול. כולם רצו לחדר כושר לראות את פלא הסליק שבו. באמצע הרצפה של חדר הכושר, נפער בור גדול ומים רבים כיסו את החביות שצצו מתוך הבור. בתחילה נשאבו המים, אחר כך בעזרת חבלני המשטרה הוצאו החביות. החבלנים פירקו בזהירות את הנשק שנמצא בתוך החביות. ברל הובא בכבוד רב, כדי להציץ בסליק הריק וברובים הרבים שנמצאו בחביות. דבר אחד הדאיג אותו - איך חדרו מים לסליק?

ברל קרן מקבל הסבר על הנשק שנמצאיום שבת, 8 בדצמבר 2018

קרום בחלב - סיפור ילדות - עופרה ברילצילום מויקופדיה תמונות
קרום בחלב – 2018 - עופרה בריל

אנחנו ארבעה ילדים בחדר , מכונסים תחת השמיכות העבות וגומרים את שנת הלילה עם קולה הצורמני של המטפלת שלנו – בוקר טוב ילדים.. בבקשה לקום . לצחצח שיניים ולהתלבש. עוד חצי שעה התעמלות בוקר. 
יהודית המטפלת עוברת בין ארבעת החדרים ומכל חדר אתה יכול לשמוע את אנחת האי רצון לקום, לצאת מהחום המפנק של השמיכה. 
המטפלת שלנו ממהרת , לוקחת פח וקנקן לחלב ודוהרת למטבח בית הילדים . 
אנחנו בינתיים מסודרים ומצוחצחים לקראת יום חדש. לכול אחד ואחת מאתנו יש תא המחולק לשניים – בצד אחד מסודרים בצורה ממושמעת בגדי השבת ובצד השני מפוזרים כיד כישרון הילד בפיזור או בסידור, בגדי העבודה . 
לארוחת הבוקר  מצטרף המורה שיקה , בשמונה בבוקר ארוחת בוקר. 

קבוצת אלומה עם ברכה לבנה


הכול מוכן על השולחן . קערת פלסטיק עם לחם , כמה עגבניות ומלפפונים , קערית עם גבינה לבנה , וצפיחית ריבה מתוקה לכול אחד מאתנו. 
- בתאבון! - נשמעת הקריאה היום יומית - תודה ! אנחנו עונים.
ארוחת הבוקר מאוד עניינית , השיחה בין הסועדים קולחת .זה מספר על מפגש שהיה לו מאמש עם חתול מיוחד וזה מספר על המלטה שראה ברפת . המטפלת לא יושבת לרגע, טורחת בין הילדים ושואלת כל אחד כמה פעמים , אם הוא רוצה תוספת . את ההפתעה היא שומרת לסוף הארוחה .
באותם ימים לא היו תוספי מזון , או ויטמינים שאפשר להוסיף למזון הרגיל ולתת לילדים שקצת יבריאו יותר. 
מפה לשם נאמר בחוג המטפלות שקרום של חלב זה מאוד בריא לילדים. המטפלת החרוצה שלנו ניגשה לסיר הגדול שממנו לוקחות המטפלות את החלב לבתי הילדים ואספה בכישרון רב את כול הקרום שהיה בסיר. 
ולאט לאט עברה בין כולנו ומזגה את החלב והוסיפה עם כפית את הקרום. 


יהודית קוצר (המטפלת שלנו ) עם ליבוש קוצר ( בעלה ) בשנות השישים (צילום מנחם וקסלר)


אני ראיתי את הקרום ומיד קיבלתי בחילה – איך שותים את הדבר הזה ?
- אף אחד לא קם עד שהוא גומר את כול החלב מהכוס שלו! – נשמעת ההוראה מיהודית.
כולם - כמעט כולם , עושים מאמץ וגומרים לשתות את החלב יחד עם הקרום. 
אני לא מסוגלת , יושבת בוהה בכוס החלב ומתפללת שיבוא איזה גמד ויעזור לי לשתות . 
נשארתי לבד בשולחן – ' את לא קמה עד שאת לא גומרת! '– אני שומעת את קולה של יהודית מעלי. 
מתחילות לי דמעות בעיניים. אני לא יכולה...לשתות את זה... 
מעבר לכתף אני רואה את גדעון חברי לכיתה קורץ לי בעיניו – כאילו אומר אני אעזור לך. גדעון ניגש לדלת ומכניס לחדר האוכל שלנו את ויקי כלבלבון מתוק שקיבלנו במתנה מאחד החברים בקיבוץ. יהודית לא רואה את הכלבון והוא מיד רץ מתחת לשולחן ומתחיל ללקק את הרצפה מכול השאריות של ארוחת הבוקר שנפלו למטה . 
אני בזריזות מוציאה בעזרת הכף את הקרום מהחלב וביד אחת מושיטה לויקי את היד עם הקרום. ויקי משתולל משמחה ומלקק לי את היד ומנסה למצוץ את האצבעות. אני מאושרת מחייכת אליו ומנקה את היד במכנסים. 
עכשיו זו כבר לא בעיה , בסתימת אף ולוקחים שלוק והחלב נגמר. תודה לויקי שעזר לי לגמור את הקרום שבחלב -  ואם תרצו הודאה מעומק הלב , גם היום אני לא יכולה להסתכל ולהריח קרומים בחלב. 

רינה ברקת עם ויקי יום שישי, 16 בנובמבר 2018

גנן גדול גדל בגן - שיחה עם אבידן איילשטייןילדי סחלב שנות התשעים
פורסם בעיתון הקיבוץ בשנת 2014


גנן גדול גדל בגן... / עפרה בריל משוחחת עם אבידן איילשטיין


כבר מספר שנים מוביל אבידן ילדים רכים במדרכות הקיבוץ, עוצר ליד הפרחים והעצים ומספר להם עליהם, מפגיש את הילדים עם סבים ואנשים שחיים בקהילה ומחבר בינם לבין הקהילה הקיבוצית. 
אבידן הוא גנן העושה את עבודתו עם כל הנשמה. לא פלא שהכרה זו ביכולותיו הביאה לבחירתו כשותף בקבוצה קטנה של גננות מהאזור, שאירחו גננות מגרמניה בחילופי ידע והתרשמות וביקרו שם.
פגשתי באבידן כדי לשמוע על עבודתו עם הגיל הרך ועל התרשמותו מהגן בגרמניה.

אבידן נולד בצרפת, בעיר שטרסבורג, למשפחה דתית. כאשר היה בן חודשיים עלתה המשפחה לארץ וגרה ברמת גן. לאחר מכן עברה המשפחה לכוכב יאיר - שם היא מתגוררת עד היום. אבידן התחנך כבן למשפחה דתית אדוקה: קבלת שבת, בית כנסת, שמירה על כשרות, תפילות ולמידה בישיבה.
לצבא הוא מתגייס לשירות מלא. במכינה לצבא הוא נמצא בגוש קטיף.

אבידן: 
"מי שאומר לך שהוא ראה את חוף הים היפה בארץ, סימן שהוא לא היה בחוף של גוש קטיף. חוויתי את המקום במלוא העוצמות שלו, מדהים, הדיונות של החול שיורדות למים... כתלמידי מכינה דתית, במקום ללכת לטבול במקווה - היינו הולכים לטבול בים. הסתובבנו באזור בלי פחד. סדר היום בישיבה היה אינטנסיבי מאוד. קמים בבוקר לתפילת שחרית -ומסיימים את היום לקראת חצות. חלק גדול מהלימודים היה מוקדש לשילוב עם הצבא. איך, כנער דתי, אתה מתגייס לצבא ושומר על אורח חיים דתי המייצג את החברה הדתית. מאוד נהניתי מתקופת הלימודים במכינה".
אבידן מתגייס ליחידה קרבית דוכיפת, הולך לקורס קצינים ושם מוריד את הכיפה וחוזר בשאלה.

"אורח החיים הדתי כבר לא מתאים לי, חוץ מלחלל שבת כבר לא הקפדתי על כלום. התהליך לא היה מהיום למחר, אלא תהליך ממושך של שאלות, תהיות והתלבטויות. 
המשפחה קיבלה את ההחלטה בצורה מאוד קשה. אימא,  שהיא אידישע מאימא, קיבלה את ההחלטה שלי 
בלי בעיות, אבל אבא עבר משבר רציני. 
אבא הוא אדם מאוד מאמין, מקפיד בכל הלכות התורה, מתפלל שלוש פעמים ביום וכן הלאה... אבל היום - כל זה כבר מאחורינו. אנחנו ביחסים טובים, אני נוסע אליהם בשבתות. בביתי הפרטי אני שומר על כשרות ועושה קידוש בשבת. אצל ההורים אני שומר שבת - קלה כחמורה. 
הגענו להבנה, אני עם ההורים ואני עם אלוהים... הוא לא מציק לי יותר מדי ואני משתדל לכבד אותו כמה 
שאני יכול".

ילדי סחלב שנות התשעים


האהבה לילדים החלה אצל אבידן כבר מגיל צעיר. הוא זוכר את עצמו עושה בייבי-סיטר ושרות כאופר כבר מגיל חמש עשרה. ההורים טסים לחו"ל ואבידן, כנער, מכין לחמישה ילדים ארוחות ולוקח אותם לבית הספר. 
בסיום הצבא הוא עושה תואר ראשון בחינוך מיוחד לגיל הרך באורנים.
למה דווקא חינוך מיוחד?
"כי אני עצמי ילד של החינוך המיוחד והיה לי ברור שאם ללמוד חינוך - אז אני מכוון לחינוך המיוחד".
אחרי הלימודים טס אבידן לארצות הברית - ללמוד רכיבה טיפולית. בחזרה לארץ אבידן משלב עבודה כגנן בגן ילדים במושב שרונה ואחר הצהרים עובד עם ילדים ברכיבה טיפולית.

ההיכרות עם לילך מביאה את השניים לחיות בקיבוץ.
"החיים בקיבוץ מתאימים לי מאוד. מיד התחלתי לעבוד עם הגיל הרך. יש בי אהבה גדולה לבעלי חיים, אני מאוד נמשך לטבע ולירוק. כאשר אנו יוצאים לטיול עם הילדים, אני מביא איתי מגדיר צמחים וזכוכית מגדלת, עוצר ליד כל פרח שהילדים לא מכירים, פותח את המגדיר - ועושה היכרות בין הילדים לפרחים.

אני גם מאוד מחובר לשירי הילדים של פעם. האתר 'זמרשת' הוא פשוט נפלא. יש שם תימלולים לכול השירים ששרנו בילדותנו והרבה לפני, והמילים כל כך נוגעות גם בילדים של היום. 
היום יש בשוק שירי הילדים שקשה לי איתם. לשירים יש תפקיד ייעודי - זה לניקיון וזה לאהבת המשפחה וזה... 
נחמד - אבל דומה להאכלת ילדים במסרים בכפית.
השירים של לוין קיפניס, לאה גולדברג, ביאליק, יש בהם עדינות בלתי רגילה ויופי מיוחד, לא תמיד הם קלים להבנה - אז במקרים כאלה אני מתווך. חשוב לי לחשוף את הילדים למדרג לשוני גבוה. גם לילדים בוגרים יותר אני מקריא פסוקים מהתנ"ך כדי לחשוף אותם לעברית התנ"כית".
איך החיבור שלך עם ההורים?
בעקבות ההכשרה שלי בחינוך המיוחד - זו נקודת החוזק שלי, אני יודע לדבר עם ההורים, אני יודע להרגיע ולשוחח על הבעיות של הילדים בצורה רגישה. ההורים נחשפים בפני ונעזרים בי, יש תקשורת טובה.
אני מרגיש שבכלל, אנחנו כצוות חינוכי עושים עבודה משותפת לעזרת המשפחה - שבשלב כזה זקוקים לנו. 
לידה שמתקרבת, ילד שצריך לעבור חדר, השכבות קשות ועוד שלל בעיות שהורים לילדים בגיל הרך נתקלים בהן. בעבודה חינוכית חשובה מאוד עבודת צוות, ואנו כצוות - מגובשים מאוד. מדי שבוע אנו עושים פגישה ומתכננים את הפעילות יחד.

כשאתה בטיול עם הילדים, יש לך אפשרות לספר קצת מההיסטוריה של הקיבוץ?
בגילאים הצעירים כל נושא תפיסת הזמן קשה לילדים. לכן, אני מתרכז יותר בחיבור לקהילה. מול הגנון עשינו גינה ונעזרנו באמנון חזקיהו. יחד איתו עדרנו ושתלנו. היום כשאמנון עובר במדרכה הילדים צועקים "הנה אמנון שלנו"! אנחנו מזמינים את עמוס כרמל שינגן לילדים בחליל בקבלת שבת, צור קרמר מוזמן לנגן בגיטרה, רבקה מנגנת לנו בכינור, 
גם סבא נחום ירון מנגן בחליל. כך שההיכרות מלווה בחוויה והילדים זוכרים ומכירים. לפני שנה הלכנו לקבלת חג הפסח באלתם, הלכנו לארכיון, הולכים לאידה לראות את אוסף החנוכיות שבביתה - זהו חיבור לקהילה. החיבור לקהילה הוא משהו מאוד מרכזי בחינוך הקיבוצי, הילדים הולכים בקיבוץ ומרגישים בבית. 
בגיל מאוחר יותר עושים תורנויות ותשבוצים, וזה חלק מהקהילתיות, אבל בונים את התחושה הזו בגיל צעיר."

לא מזמן היית חלק ממשלחת חילופי גננות מטעם המועצה שלנו ונסעת לגרמניה. ספר על החוויה הזו.

- יום אחד קיבלתי טלפון מרותי גרשוני, האחראית על הגיל הרך במועצה, והיא שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף לפרויקט של חילופי גננות מגרמניה.
נתתי את הסכמתי. קיבלתי לשבוע גננת גרמנייה בשם אווה, שבאה לצפות בחיי היום-יום החינוכי שלנו. לאחר מכן נסעתי לגרמניה, כדי לחוות את היום-יום בגן שאווה עבדה בו. הפרויקט נועד לראות גישה חינוכית שונה וללמוד האחד מהשני. אווה הגננת הצטרפה אלינו מהבוקר עד שעת צהרים, השתתפה במכלול הפעילויות שאנחנו עושים בגנון. היא התרשמה ממספר דברים: הפעילות במשק חי עם פלור - והחצר גרוטאות. החיבור של הילדים לחיות הרשים אותה מאוד, והחופש למשחק הקיים בחצר הגרוטאות.
חצר גרוטאות זוהי תופעה הקיימת רק בקיבוצים, אין דבר כזה בעולם.

היית רואה בעיני רוחך הקמת חצר גרוטאות בגן בגרמניה?
אני לא חושב שזה מתאים לאופי הגרמני המוקפד והמאורגן מאוד. שם הכול כל כך מסודר ומתוקתק - שאין דבר כזה כמו גיבוב של חפצים... ועוד לילדים. אווה, הגננת מגרמניה, התרשמה מאוד מהטיולים שאנו עושים עם הילדים ומהחופש שניתן להם. הם יכולים לרוץ, להתעכב, לחקור, ללמוד, הם לא צריכים להחזיק ידיים וללכת בזוגות.. בחורף יוצאים לטיול עם מגפיים, טיולי בוץ,  קופצים ומשתוללים בכל שלולית שנקרית בדרך - חוזרים לגן רטובים מכף רגל ועד ראש - ומחליפים הכול בגן.
אחרי מספר שבועות טסתי עם קבוצה של גננות מהאזור לגרמניה. התארחתי בגן של אווה, במטרה לצפות, לראות וללמוד, להיחשף למשהו חדש. בגן יש עשרים ואחת ילדים, אך מנעד הגילאים גדול מאוד, מגיל שנתיים ועד גיל שש. שיטת העבודה בגן היא שילוב של הגישה האנתרופוסופית עם שיטת הגן הזורם. 
אין סדר יום מובנה, הילדים באים בבוקר ואין שום שיחה עם ההורים - רק במקרים חריגים במיוחד. יש ריחוק גדול בין הצוות להורים. הילד שמגיע לגן אחראי על עצמו ועל סדר היום שלו לאורך כול היום. 
מגיל שנתיים הילד מחליט מתי הוא אוכל. אין ארוחת בוקר בה עוצרים את כול פעילות הגן. 
למדתי שצריך לתת לילד הרבה יותר אחריות, לא לגונן כל הזמן. 
בישראל אנחנו עסוקים כל הזמן בלגונן, ולמעשה קיצצנו את הכנפיים של הילדים, הם כבר עושים מעט מאוד דברים לבד. יש אצלנו ילדים בגן שבקושי מצליחים להתלבש לבד. בגרמניה, כבר מגיל שנתיים עושים זאת בלי קושי מיוחד. צחצוח שיניים - יש ילדים שפשוט לא יודעים לעשות זאת, ההורים עושים את הדבר מתוך 
אחריות לבריאותם. בגרמניה אין דבר כזה, הילד מצחצח שיניים לבד מגיל צעיר ביותר - ואף מבוגר לא ניגש לבדוק אותו. לא צריך כל הזמן לזנק ולעזור, אפשר לתת לילדים להתמודד לבד.
בגן הגרמני שביקרת הילדים יוצאים לטיול?
מעט מאוד. הסביבה היא כפרית אבל דומה מאוד לעיר אצלנו. יש מכוניות ואוטובוסים. בשביל לטייל צריך לחצות פסי רכבת. הם יוצאים לטיול לעיתים רחוקות, הולכים בזוגות ומחזיקים ידיים. אין דבר כזה לרוץ חופשי. לובשים בגדים מיוחדים לטיול כדי לא ללכלך את הבגדים של הגן. גם כשהם יוצאים לשחק בחצר, יש להם בגדים מיוחדים לבוץ, כמו מעין מעילי סערה. בטיול של הקטנטנים הם יושבים בעגלול מאוד רחב, 
שיש בו כסאות וחגורות בטיחות. הילדים יושבים בעגלול חגורים - וכך מטיילים. מדהים לראות את זה...
הילדים מאושרים בגן?
ודאי, ילד הוא ילד. יש שם המון שמחת חיים וצחוק ויחד עם זה הם יודעים לשבת ולהקשיב יפה. יש שם דרישה מאוד גדולה לאיפוק הקשר עם הגננת, אך הם מקבלים אותה בשמחה. הילדים אוהבים לבוא לגן, הם מאושרים שם, אבל זה מאוד שונה מהסביבה החינוכית שלנו.
בסופו של יום אני שמח שגדלתי כילד ישראלי 
המגדל את ילדיו כישראלי.

יום שבת, 10 בנובמבר 2018

סמל בוגריםיוסי בריל מקבל סמל בוגרים -ארכיון הצילומים עין השופטסמל בוגרים


בשנות החמישים אנחנו היינו בין בוגרי מוסד הרי אפרים. בית ספר תיכון  שהוקם ב1950 לשלושת הקיבוצים רמת השופט עין השופט ודליה. חיים תוססים של נעורים. 
גולת הכותרת בחינוך שלנו הייתה השתתפות בתנועת הנוער השומר הצעיר . שם ספגנו צופיות אהבת הארץ ודיבור משכנע עד כמה חשוב להשלים את הקיבוץ שלנו. פעולות התנועה היו תמיד כמבצעים צבאיים, חשאיות, ידיעת השטח, הכנת אוכל בשטח, והכרות עם החי והצומח הסובב אותנו. 
שנה לפני סיום תקופת הלימודים שלנו התכנסנו באחת הכיתות  והמדריכים הצעירים דיברו אתנו על השנה האחרונה שהיא שנה מכרעת לקבלת סמל בוגרים. ומה המשמעות של שנה מכרעת ? 
מה היה צריך להכריע את הכף כדי שנקבל או לא נקבל את סמל הבוגרים ? 
שיחות אישיות. כול אחד מאתנו היה חייב להתייצב בפני הקבוצה, לשמוע מה יש לחברי הקבוצה להגיד עליו, ולהצהיר שהוא מתכוון לחזור לקיבוץ אחרי הצבא. קבוצת ילדים בוגרים מעמידה למשפט את חבריה ואחר היא זו שמחליטה מה יהיה פסק הדין-האם נקבל את הסמל או לא ?


בערב קיץ של סוף ספטמבר הגיע תורי לעמוד במבחן הבגרות. לקראת הפעולה כולם לובשים את החולצות הכחולות עם העניבות השחורות . 
עומדים בשורה ומתפקדים. שני המדריכים הבוגרים קצת יותר מאתנו מובילים את השיירה ליער שבו כבר מוכנה המדורה. חושך מפחיד קצת אבל אנחנו קבוצה גדולה ומתגברים. 
מגיעים לשטח המדורה וכולם מתפזרים סביבה האחד מתרפק על השני וכולם מנסים לספוג קצת את חום המדורה. שני המדריכים מביאים שירון של כמה שירים וכולנו פוצחים בשיר. 

אני יושבת מכונסת בעצמי , מפוחדת, אף פעם לא חשפתי את מחשבותיי ותקוותי לפני חברי לקבוצה. הייתה לי חברה אחת טובה שלה לפעמים ספרתי על עצמי והרגשתי , אבל עכשיו הפורום הגדול שישמע וישפוט מאוד מפחיד אותי. המדריכה מפסיקה את השירה ואומרת בקול ברור–היום אנחנו דנים באילנית. האם לאילנית מגיע סמל בוגרים או לא ? אילנית מה את יכולה לספר על עצמך?
אני מתחילה לדבר כאילו מתוך חלום – כאילו שאני יוצאת מהגוף שלי ומספרת על מישהי אחרת - אני בדרך כלל עושה מה שכולם עושים. לומדת ברצינות ועושה שיעורי בית . אף פעם לא ויתרתי על פעולה . אני תמיד עובדת בכול מקום שסידור עבודה מסדר אותי. לא הייתי אומרת שאני תלמידה הכי טובה  , אבל אני מאוד משתדלת. לא חושבת שאהיה אחרי הצבא לא אחזור לקיבוץ – כמעט בטוח שאחזור . וזהו מה שיש לי לספר. השתתקתי. והשתיקה הייתה מסביבי אף אחד לא דיבר. עכשיו חשבתי הם יתחילו לצלוף בי ואיפה אני יכולה להסתתר ?
לאט לאט החלו טיפות של מילים להיזרק באוויר .- אני חושבת שאילנית היא באמת בסדר עם כולם. – כן- אבל יום אחד ראיתי אותה צובעת את השפתיים! – אז מה . היא ניסתה פעם אחת זה לא אומר שהיא גנדרנית. אני פעם ראיתי שהיא לא הספיקה את שיעורי הבית אז היא העתיקה מיעל את התשובות . זה קורה ללא מעט ילדים היא לא המקרה היחיד. כפי שאני רואה את אילנית היא בטוח תגשים בקיבוץ ואין סיבה לא לתת לה סמל בוגרים .

השיחה קלחה באמירות של זיכוי ואהדה . כבר התחלתי להרגיש נינוחה ואמרתי לעצמי שאת החלק הקשה עברתי. הזיעה הקרה שפשטה בי בהתחלה החלה להתנדף ונעשה לי קר. רציתי כבר לקום ולחזור לבית ולמיטה החמה .המדריכים הרימו ידיים והשתיקו את כולם 
- חברים! אנחנו מסיימים את השיחה על אילנית. ועושים הצבעה מי בעד לתת לאילנית סמל בוגרים – חמש עשרה ידיים הורמו.- ומי נגד ? עשרה הרימו נגד. הסתכלתי בריכוז רב מי היה נגד. לא האמנתי שגם חברתי הטובה הצביעה נגד. הסמקתי והחוורתי כאחד – איך היא יכולה לעשות לי דבר כזה? 
קבלתי את הסמל במפקד ל"ג בעומר של אותה שנה . הסמל היה בשבילי ציון דרך בחיי . ידעתי  שלאורו של הסמל אהיה חזקה יותר ואדע לעמוד על שלי. לחברתי לא יכולתי לסלוח וניתקתי אתה  קשר . 
היו  כמה חברים שבאותן שיחות קשות ביער סביב מדורה אמרו אמת פנימית שלהם .שלא בטוח אם יישארו בקיבוץ אחרי הצבא והם אלה שלא זכו בסמל הנכסף. את הפצע הזה הם סוחבים עד היום. 
אני וויתרתי על חברות וקבלתי סמל – עם השנים התחלתי לחשוב שזו לא הייתה עסקת חבילה טובה. אבל הערכים של הסמל נטמעו בי לכול חיי – השומר הוא איש אמת !

עינב בריל 1971-2011

יום שלישי, 30 באוקטובר 2018

פנינים מחגיגות ה-70 לקיבוץ עמירפנינים מחגיגות השבעים לקיבוץ עמיר

קיבוץ עמיר עלה על הקרקע ב- 1939 ומייסדיו הם מ'השומר הצעיר ' בליטא ופולין. קיבוץ עמיר עלה לאדמות חיאם אל-ואליד מערבית לקיבוץ להבות הבשן. את האדמות קנתה הקרן הקיימת לארץ ישראל מידי האמיר פאע'ור- שייח' - מהשייח'ים של שבטי ערב אל-פאד'ל, ערביי הסביבה סברו שהשם עמיר לקיבוץ הוא לכבודו של האמיר. משמעות השם היא אלומת שיבולים. עמיר הוא הישוב האחרון לישובי חומה ומגדל. ב- 1942 עבר הקיבוץ לאדמות דווארה. בשנת העלייה מנה הקיבוץ 158 חברים ו- 13 ילדים. בשנים האחרונות עבר הקיבוץ מהלך של הפרטה והחברים מקבלים משכורות.
(פורסם לפני כעשור ב"מה נשמע" עלון הארכיונאים של התנועה הקיבוצית והמושבים)
תודה לארכיון עמיר על הצילומים

קיבוץ עמיר חוגג שבעים

במסגרת חגיגת השבעים לקיבוץ עמיר הועלה מופע יפיפה שמשקף את תולדות הקיבוץ על פי מכתבים שכביכול נכתבו על ידי חברים שחיו בכל מיני זמנים. את המכתבים כתב שחר שפירא על פי עדויות מהארכיון.
להנאתכם חלק מאותם מכתבים:

י"א כסלו תש"א
לובה ואפריים היקרים, שלומות

אוי לוביצ'קה, לו רק ידעתם היכן הכנו שורש, כיצד נקרא בדרכינו המקום השומם והנפלא הזה...
'חיאם אל וואליד' הוא שמה של קבוצתנו הקטנה, ובדמיוני, לו רק ייהפך לישוב קבע, יהיה נאה כעמיר שיבולים. היום אנו מונים קבוצה של 40 חברים וחבירות כולם כבר עובדיי כפיים מנוסים ויגעים. היבלות על הידיים מהעבודה הקשה מזכירות לי בכל יום שלא לשווא באתי לארץ ישראל. בגולה לא יכולנו לדמיין את גודל המעשה... לבוא וליישב כאן את הביצות הטובעניות האלו, ואילו עכשיו כל מכאוב הופך אנדרטה מהלכת לתקומת יינו. הציונות היא לנו הסוסים, והעוז למחרשה.
אני ניצבת בערבים למול המגדל מוקף הגדרות שבנינו בין לילה ומשתוממת מיופיו... ובליבי עדיין שואלת, האם כל זה היה כדאי?
עכשיו כבר לילה, הבחורים מכינים מדורה גדולה ותכף נתכנס לריקודי הורה ופינג'אן. אברשה נכווה אמש מהפרימוס, הוא מתקשה להיות זהיר בימים אלו, רק עכשיו התגבר בקושי על הקדחת הארורה והחום עדיין משפיע עליו. הרופא מגיע אלינו אחת לשבועיים על סוסו וגם אז אין בידו את המדיצינה שתקל בסבלם של החולים. הוא כמובן הרופא היחידי באזורינו ובכל פעם שפוגש חולה במצב רע, הוא מביט בו בחומרה ואומר "אתה מוכרח לראות רופא"... האנופלס באים למקורות המים בהמוניהם, העבודה עם הקילות לא תמיד עוזרת והחולים חלשים מאוד. ועם זאת אנחנו רוקדים בערבים, מנגנים באקורדיון החלוד שהבאנו מביאליסטוק ונהנים ככל שמסתייע בעדינו.

לאחרונה יצאו בחורינו לשטחים הפתוחים של חיאם, ושם על פי השמועה התפתחה קטטה בין בולק ויולק לפלאחים המקומיים. הם טענו, בשפתם, כי האדמות שלהם וכי אפשר לפתור את הפרובלמה באמצעות המוכתר המקומי. ואילו בולק שאינו בקי בשפה הערבית פירש את מילותיהם ככוונת זדון והטיח לעברם 'דוס אינטרסאנטר מיר אזוי וישניי פיר א גאנגנר יור'. לקח לו זמן מה להתגבר על עלבון המכות שחטף מהפלאחים. הוא מסתובב כבר יומיים בראש מורכן ומתכנן אופנסיבה כנקמה.

בינתיים מתארגנת הקבוצה שנותרה בחדרה עם הילדים ויתכן שבקרוב יצטרפו אלינו (נוך אביסעלה). כולי תקווה שהפרו גרמה הזו לא תזמן אתה צרות נוספות, ויחד עם זאת הגעגועים ליקירינו גדולים ואי הידיעה מכרסמת בליבותינו. האמונה בצדקת הדרך היא שמחזיקה אותנו ותנחה את דרכינו על פי תורתו של אבינו מארקס וערכיה של אימא רוסיה.

עוד ברצוני לספר לכם כי בהמלטה האחרונה נולד פר עברי חדש, ובאסיפת הקבוצה הוחלט ברוב קולות לקרוא את שמו 'גליל', אם כי מרבית החבירים כבר קוראים לו 'חיאמ'ל', כאות חיבה ליישובינו הדל.
היבולים השנה היו נמוכים מאוד ובכלל, אנו מתקשים לגדל כל ירק בסביבת הביצה.
בערב יוצאים השומרים הרכובים ומגינים על אדמותינו ועל שדותינו, הם למדו במהרה מן המקומיים כיצד לנהוג בסוסים והופכים אחד אחד לנוטרים מן השורה, שזופים, גאים ויפים. לצערי טרם הגיע הזמן לכתת חרבותינו לאיתים, כנראה שעוד נכונו לנו מאבקים ארוכים עם שלטון המנדט הבריטי ועם הערבים המקיפים אותנו מכל עבר, אבל העשייה עוד מפעמת בקרבינו ורוחינו איתן.

לעיתים אני מתעוררת בלילה חם ומסתובבת לי לאיטי בשבילי העפר ובחושך מצריים. בתוך קולות הצרצרים וחיות הלילה אני רואה ברוחי מן אילוזיה... כשכל זה יגמר, אני חושבת לתומי, כשהמנדט יסתלק מן הארץ ונלמד לחיות עם שכניניו הערבים בשלום, כשנבנה את בית הקבע שלנו פה, איך ייראה??? ומתוך החושך עולה לה תמונה בראשי... ובתמונה ישוב פורח, שדות מקצה לקצה, ילדים ובתי ילדים, חדר אוכל גדול במרכז הישוב, דשא רחב ידיים ובו תמרים מניבים, ובצילם מועדון חברים, מקום לאספות הישוב...
וביטחון ויבול יפה ושגשוג, ורופא שבא לפחות פעם ביומיים, ומנוחה ליגע ומרגוע לעמל בסוף יום עבודתו...
אבל מה אני חולמת עכשיו? המלאכה עוד רבה ובין כך נראה החלום כמרחק מזרח ממערב מחיי היום יום שלנו.

יקיריי, עליי לגשת לתורנות עוד כמה רגעים ולהאכיל את בנות הכנף המקרקרות שלנו, מיד אחר כך אגש לריקודי ההורה הסוערת. אך קודם דורשת אני בשלומכם... מה עם הילדים האינגל'ה שלי? ומה עם דודה זושה? מייסרו דרישת שלום חמה למכרינו בניכר. הישמרו נא מן הצוררים הגויים, אל תיתנו להם סיבות להכאיב לכם. לכאן מגיעות שמועות על המלחמה הנוראה המתחוללת על אדמת אירופה, ואנו מצפים לכם בכיליון עיניים שתבואו ליישב כאן את ארץ אבותינו ולהיות עימנו. שלוחה לכם מכאן דרישת שלום חמה, חיזקו ואימצו, עוד נכונו לנו ימים טובים יחד. 'זיין געזונט'.

בדאגה ואהבה רבה
הניה ואברשה